Kursus: Gode relationer i klassen

Kursus for lærere og undervisere

Den gode relation mellem lærer og elev er det fundament, som al god undervisning bygger på. Lærerens forståelse af elevens reaktioner og handlinger er afgørende for den gode kommunikation og det mentale klima i klassen.

Relationer – det vigtigste i undervisningen? I starten som lærer var jeg meget optaget af selve det faglige, matematikken for mit vedkommende. Senere gik det mere og mere op for mig, hvor vigtigt klimaet, kommunikationen og relationerne i klassen er.

Kursus Gode relationer i klassen

Dét, jeg vil tale om i dette kursus, er al det, der ligger før, under og efter selve undervisningen. Jeg anser de gode relationer som selve fundamentet for indlæring.

  • Den biografiske udvikling for børn og unge: Hvad skal læreren være særligt opmærksom på i de forskellige aldersgrupper? Vi prøver, at forstå eleverne og deres reaktioner.
  • Relationer og kommunikation: Hvordan skaber vi gode relationer? Hvilken betydning har din kommunikation?
  • Hvad sker der i hjernen i konfliktsituationer? Hvordan tackler vi bedst konflikter? Hvilke handlemuligheder har læreren?
  • Adfærdsmønstre og delpersonligheder. Hvilke reaktionsmønstre og delpersonligheder er styrende hos dine elever?

Dette foredrag eller kursus henvender sig til lærere og undervisere, som ønsker viden og redskaber til at skabe bedre kommunikation og gode relationer i klassen. Foredraget kan tilrettelægges, så der er fokus på særlige klassetrin.

Lyt til underviseren

Du kan lytte til et lydforedrag, inden du booker et kursus.

Klik venligst på titlen for at bestille.


Pris – Kursus Gode relationer i klassen

1½ – 2 timers foredrag eller kursus: 5000 kr.  + transport + moms.

Ved længere forløb aftales prisen.

En deltager siger:

Det var godt at få åbnet øjnene lidt mere ift., hvad det er for nogle størrelser, vi arbejder med. Tak for gode redskaber og ny gejst og motivation.

Se alle mine foredrag og kurser her.