Når efterskolen er en udfordring

– Gruppeforløb til efterskoleelever

Når-efterskolen-er-en-udfordring

1.395 kr. Undervisningsmateriale (pdf)


Hjælp til frafaldstruede elever

Fakta

Når efterskolen er en udfordring leveres som en pdf-fil (45 sider), som må deles, kopieres og anvendes ubegrænset på den købende efterskole.

Formål og beskrivelse

De fleste efterskoler oplever hvert skoleår, at en række elever aldrig falder til på efterskolen, og at en del af disse elever vælger at stoppe.

Når efterskolen er en udfordring er udarbejdet til at hjælpe efterskolemedarbejdere i deres arbejde med frafaldstruede elever. Dette materiale indeholder både overordnede tanker og overvejelser, forberedende tiltag og helt konkrete beskrivelser af aktiviteter og øvelser.

Undervisningsmaterialet er lige til at gå til og kan anvendes direkte som beskrevet til facilitering af gruppeforløb med frafaldstruede elever. Materialet kan ligeledes bruges til at få inspiration og ideer i udvikling af efterskolens egne tiltag.

En efterskolemedarbejder siger:

Jeg synes du rammer plet i de 5 temaer, og du har formået at tænke positivt og fremadrettet i tilgangen til hvert gruppemøde. Alt er enkelt og forståeligt, ja faktisk nænsomt, i forhold til de unge som er pressede.
Jeg synes det er dejligt, at der er huskelister, kopidel, evaluering, fokus på tavshedspligt, og alt i alt er gruppeforløbet ‘lige til’ at gå til.
– Kirsten Teglgaard, Øse Efterskole

Baggrund

Materialet er udarbejdet på baggrund af egne praktiske erfaringer med afvikling af lignende forløb i min tid som efterskolelærer suppleret med viden indsamlet fra adskillige samtaler med frafaldstruede elever samt med inddragelse af viden om relevante temaer i ungdomslivet.

Uddrag fra materialet

Når efterskolen er en udfordring er et materiale udarbejdet til brug af medarbejdere på efterskoler.

Materialet og det foreslåede forløb er tilrettelagt som en hjælp til efterskolemedarbejdere, der ønsker at facilitere gruppemøder med elever, som er ramt af hjemve, usikkerhed eller andre udfordringer på efterskolen.

Når en elev mærker, at efterskolelivet er sværere end forventet, kan det være afgørende at møde andre elever i en tilsvarende situation, samt at blive mødt med accept, forståelse og støtte fra efterskolemedarbejdere.

Følelsen af opbakning, eller manglen på samme, kan betyde forskellen på, om en elev giver op og dermed stopper på efterskolen, eller om eleven med støtte fra andre elever og efterskolemedarbejdere får mod på at tage udfordringen op. Ved at tilrettelægge gruppemøder med elever, giver du eleverne mulighed for at møde og lære hinanden at kende. På den måde er du med til at skabe et minifællesskab, hvor eleverne kan støtte hinanden i efterskolehverdagen.

Indholdet i materialet er desuden udvalgt på en måde, så det kan give eleverne en oplevelse af, at deres udfordringer er en naturlig og forståelig reaktion, og at der forskellige metoder til at håndtere deres udfordringer.

Indhold – Når efterskolen er en udfordring:

Materialet indeholder konkrete og detaljerede øvelsesbeskrivelser til 5 gruppemøder á ca. 1½-2 timer.

Overskrifterne til de fem gruppemøder er:

  1. Mød hinanden
  2. Hjemme på efterskolen
  3. Dine forventninger
  4. At være dig selv
  5. At være noget for hinanden

Øvelsesbeskrivelserne til hvert gruppemøde indeholder:

  • Intro – Indledning og praktiske informationer
  • Icebreaker – En kom-i-gang-aktivitet
  • Dagens tema – Med indledning, refleksionsøvelser, samtaleopgaver og praktiske øvelser.
  • Afslutning – Afrunding og opsamling

Organisering og tidsforbrug

Der er en lang række af praktiske forslag, anbefalinger og overvejelser om organisering, tilrettelæggelse og afvikling af gruppeforløb for frafaldstruede elever.

Rekruttering af elever

Der er ideer og forslag til, hvordan frafaldstruede elever kan spottes og rekrutteres til forløbet.

Værd at huske undervejs

Her er en række punkter, som er vigtige at huske undervejs, når man arbejder med elever i gruppeforløb som dette. Fx om tavshedspligt, din rolle som facilitator og andre relevante overvejelser.

Bilag til øvelser

Til nogle aktiviteter er der bilag med øvelser, som kan kopieres direkte fra materialet.

Evalueringsark

Materialet indeholder to evalueringsark til direkte kopiering. Ét til brug efter første mødegang og ét som afslutning på forløbet.


Når efterskolen er en udfordring

– Gruppeforløb til efterskoleelever

Når-efterskolen-er-en-udfordring

1.395 kr. Undervisningsmateriale (pdf)

Se alle bøger og materialer her


Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til materialet, er du meget velkommen til at skrive til mig her:

Skriv til Grethe her