Foredrag-Kurser

Om teenagere, selvværd, relationer og kommunikation

Kommende foredrag og kurser? klik her for kalender

Book et foredrag eller kursus

 • Er jeg okay?
 • Forstå en teenager
 • Tal med din teenager
 • Gode relationer i klassen
 • Klasseledelse, kommunikation og konflikthåndtering
 • Unge og uddannelsesvalg
 • Bliv klogere på mennesker
 • Kommunikation og samarbejde

Hej Grethe. Tak for et rigtig godt foredrag. Det var tydeligt at se at deltagerne var grebet af dit oplæg, og synes det var meget spændende og lærerigt. Du er en rigtig god oplægsholder, som griber de bolde som tilhørerne bringer på banen på en rigtig god måde. Tak for en spændende og lærerig aften.

Foredragsdeltager


Foredrag-teenager-er-jeg-okay

Foredrag. Er jeg okay?

Er jeg okay? – Foredrag

Foredrag for teenagere og unge, som gerne vil tro mere på sig selv.

Om selvværd, selvtillid, tanker, humørsvingninger og meget andet.

Du kan kontakte mig med uddybende spørgsmål, eller hvis du ønsker at lave en aftale. Du kan ringe på 23 44 34 56 eller skrive til mail@grethelindbjerg.dk.

Foredraget bygger på min bog: “Er jeg okay? En bog til teenagere.” Du kan læse mere eller købe bogen i min webshop her.


Foredrag-forstå-en-teenager

Foredrag: Forstå en teenager

Forstå en teenager – Foredrag

Teenagere befinder sig i grænseområdet mellem barn og voksen. Denne periode kan være ganske vidunderlig, men det kan også være en vanskelig tid at håndtere. Teenagere og unge går ofte og tumler med mange forskellige tanker om sig selv, hverdagen og fremtiden. Det kan være en periode præget af meget skiftende følelser.

For omgivelserne kan det være svært at følge med i de unges udvikling. Som forælder eller lærer står man nogle gange helt uforstående overfor teenagerens reaktioner, men tro mig, der er oftest en god forklaring. Vil du gerne forstå din teenager lidt bedre?

I foredraget kommer du til at høre om identitet, selvværd og selvtillid, opdragelse, humørskift, utålelighedsfasen, løsrivelse og om hvad der foregår i en teenagers hjerne.

Du får brugbar viden om teenagere, som kan hjælpe dig med at forstå teenageres tanker og reaktioner. Forståelse er efter min overbevisning en vigtig brik i gode relationer og positivt samvær. Når vi forstår og respekterer hinanden er det langt nemmere, at få hverdagen til at fungere uden (for mange) konflikter. Du bliver præsenteret for ideer til små og store ændringer i hverdagen som kan gavne samværet og støtte teenagere i deres udvikling.

Dette foredrag henvender sig til forældre, lærere eller andre voksne, som færdes med teenagere og unge i hverdagen. Foredraget findes i sin generelle form som beskrevet, eller det kan målrettes særligt til forældre eller specielt til lærere og undervisere.

Kontakt mig gerne med spørgsmål, eller hvis du ønsker at lave en aftale. Du kan ringe på 23 44 34 56 eller skrive til mail@grethelindbjerg.dk.


Foredrag-tal-med-din-teenager

Foredrag: Tal med din teenager

Tal med din teenager – Foredrag

Det er tit de små ting, som sætter gang i konflikterne, ikke mindst når der er en teenager i huset. Teenagere er med deres humørskift ekstra følsomme overfor, hvordan der bliver talt til dem. En enkelt lille kommentar, som opleves ubehagelig og sårende for teenageren, kan sætte en effektiv stopper for den gode snak og i værste fald sætte spor i teenagerens selvværd.

– Min teenagesøn bliver sur og irriteret over de mindste ting, jeg siger eller gør.
– Når jeg beder om noget, tager min datter det som et direkte angreb på hendes frihed.

Kan du genkende det? Vil du gerne vide, hvad du kan gøre for at ændre på de trælse situationer? Vil du vide, hvordan dine ord og formuleringer påvirker din teenager?

Foredraget sætter fingeren på 5 punkter, som kan forbedre din kommunikation med teenagere på en måde, som styrker teenagerens selvværd og mindsker konflikterne.

Foredraget henvender sig til forældre, bedsteforældre, lærere, pædagoger og andre voksne, som møder teenagere og unge i deres hverdag. Foredraget kan på forespørgsel tilrettelægges, så det er målrettet forældre eller specielt til lærere og undervisere.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har uddybende spørgsmål, eller hvis du ønsker at lave en aftale. Du kan ringe på 23 44 34 56 eller skrive til mail@grethelindbjerg.dk.

Foredraget bygger på min bog: Tal med din teenager – kvæl konflikterne og styrke selvværdet. Du kan købe bogen her.


Gode-relationer-i-klassen-foredrag-kursus

Foredrag eller kursus: Gode relationer i klassen

Gode relationer i klassen – Foredrag eller kursus

Den gode relation mellem lærer og elev er det fundament, som al god undervisning bygger på. Lærerens forståelse af elevens reaktioner og handlinger er afgørende for den gode kommunikation og det mentale klima i klassen.

Relationer – det vigtigste i undervisningen? I starten som lærer var jeg meget optaget af selve det faglige, matematikken for mit vedkommende. Senere gik det mere og mere op for mig, hvor vigtigt klimaet, kommunikationen og relationerne i klassen er.

Dét, jeg vil tale om i dette foredrag, er al det, der ligger før, under og efter selve undervisningen. Jeg anser de gode relationer som selve fundamentet for indlæring.

 • Den biografiske udvikling for børn og unge: Hvad skal læreren være særligt opmærksom på i de forskellige aldersgrupper? Vi prøver, at forstå eleverne og deres reaktioner.
 • Relationer og kommunikation: Hvordan skaber vi gode relationer? Hvilken betydning har din kommunikation?
 • Hvad sker der i hjernen i konfliktsituationer? Hvordan tackler vi bedst konflikter? Hvilke handlemuligheder har læreren?
 • Adfærdsmønstre og delpersonligheder. Hvilke reaktionsmønstre og delpersonligheder er styrende hos dine elever?

Dette foredrag eller kursus henvender sig til lærere og undervisere, som ønsker viden og redskaber til at skabe bedre kommunikation og gode relationer i klassen. Foredraget kan tilrettelægges, så der er fokus på særlige klassetrin.

Du kan kontakte mig på 23 44 34 56 eller mail@grethelindbjerg.dk for at lave en aftale eller stille spørgsmål.


Klasseledelse-kommunikation-konflikthåndtering-kursus

Kursus: Klasseledelse, kommunikation og konflikthåndtering

Klasseledelse, kommunikation og konflikthåndtering – Kursus

Klasseledelse handler ikke blot om at kunne styre en klasse – at kunne skabe ro og orden, men i lige så høj grad om at skabe de trygge og tydelige rammer, som er essentielle for et godt læringsmiljø.

Forskellige behov og interesser kan være forhold, der presser fællesskabet og skaber grobund for konflikter på skolen og i klassen. Ved arbejde med konflikthåndteringsredskaber, kan konflikter dog føre til både udvikling og positiv forandring.

Relationer og måden, vi kommunikerer med hinanden på, er ligeledes af stor betydning for læringsmiljøet.

Kurset består af en lang række oplæg, øvelser og perspektiveringer, hvor deltagerne inddrages i forhold til de problematikker, de selv præsenterer som en del af deres hverdag i arbejdet med en skoleklasse. Deltagerne præsenteres for den teoretiske baggrund for elevers reaktioner og handlinger ud fra teorierne om mennesket biografi og fra nyere hjerneforskning.

Kurset henvender sig til lærere, som underviser på folkeskoler, efterskoler, private friskoler, realskoler og 10. kl. centre. Kurset kan fx bookes til en pædagogisk dag.

Undervisere på kurset: Klasseledelse, kommunikation og konflikthåndtering:

Mikael Skånstrøm, Lektor, VIAUC.

Grethe Lindbjerg Sørensen. Teenagecoach, foredragsholder og kommunikationsterapeut. Underviser og tidligere efterskolelærer.

Du kan ringe til Grethe på 23 44 34 56 eller skrive til mail@grethelindbjerg.dk for at lave en aftale eller stille spørgsmål.


Vejledning-uddannelse-unge

Foredrag: Unge og uddannelsesvalg

Unge og uddannelsesvalg – Foredrag

Vælger unge mennesker deres kommende uddannelse med fornuft eller følelse?

Kan de unge i det hele taget overskue konsekvenserne af deres (uddannelses-) valg?

Dette foredrag eller oplæg handler om det affektives betydning for unges uddannelsesvalg.

Med afsæt i menneskets biografiske udvikling, følelsernes intelligens og med input fra mit afgangsprojekt fra diplomuddannelsen i vejledning prøver vi at forstå de unge menneskers tanker og reaktioner i forbindelse med deres uddannelsesvalg.

I foredraget får du ideer til vejledning af unge og inspiration til nye tanker om, hvad der er på spil i vejledningen af unge mennesker.

Foredragets overskrifter:

 • Hvordan forstår vi de unge og deres uddannelsesvalg?
 • Den følelsesstyrede hjerne og det affektives betydning.
 • Vejlederens opgave.

Foredraget er henvendt til vejledere og lærere, som interesserer sig for og beskæftiger sig med unges uddannelsesvalg.

Foredragsholder på foredraget: “Unge og uddannelsesvalg:” Uddannelsesvejleder, teenagecoach og kommunikationsterapeut Grethe Lindbjerg Sørensen. Grethe har diplomuddannelsen i uddannelses- erhvervs- og karrierevejledning også kaldet DUEK. Du kan læse mine opgaver fra vejlederuddannelsen her:

Du kan kontakte mig med uddybende spørgsmål, eller hvis du ønsker at lave en aftale. Du kan ringe på 23 44 34 56 eller skrive til mail@grethelindbjerg.dk.

Personlig uddannelsesvejledning: Jeg tilbyder råd og vejledning til unge mennesker (og deres forældre) vedrørende valg af uddannelse. Læs om personlig uddannelsesvejledning for unge her.


Bliv-klogere-på-mennesker-foredrag

Foredrag: Bliv klogere på mennesker

Bliv klogere på mennesker – Foredrag

Interesserer du dig for mennesker? Er du nysgerrig på menneskers personlige udvikling? Så er jeg sikker på, du vil finde dette foredrag særdeles spændende og lærerigt.

Foredraget giver dig mulighed for at forstå din personlige baggrund og din nuværende situation på en ny måde. Du får ligeledes (uanset din alder) mulighed for at se dine fremtidige potentialer i et nyt lys.

Forstå din nabo, din familie og dig selv. Foredraget vil også påvirke dit syn på de mennesker, som omgiver dig. Du kan, ved at anvende viden fra foredraget, se din familie, dine venner, kollegaer og andre i et nyt perspektiv og med større forståelse.

Foredraget er for alle, som ønsker at blive klogere på mennesker.

Jeg har med gode tilbagemeldinger afholdt dette foredrag for varierende målgrupper fx: Foreninger, efterskoler og menighedsråd. Foredraget kan på forespørgsel tilrettelægges, så der er fokus på særlige aldersgrupper: Fx børn og unges udvikling.

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker at lave en aftale, eller hvis du har spørgsmål. Du kan ringe på 23 44 34 56 eller skrive til mail@grethelindbjerg.dk.

I mit hæfte “Bliv klogere på mennesker – dig selv og andre” kan du læse mere om emnet. Du kan købe hæftet her.


Kommunikation-samarbejde-foredrag-kursus

Foredrag eller workshop: Kommunikation og samarbejde

Kommunikation og samarbejde – Foredrag eller workshop

Der for tiden er et stort fokus på kommunikation i vores samfund: Hvordan vi kommunikerer korrekt for at opfylde specifikke kriterier, hvordan vi formulerer os politisk korrekt, hvordan vi skriver det perfekte CV etc.

Dette foredrag handler om en hel anden type kommunikation, nemlig hverdagskommunikationen. I løbet af en arbejdsdag opstår der nemt misforståelser, fordi vi simpelthen taler forbi hinanden. Selv ganske små misforståelser kan stå i vejen for det gode samarbejde og arbejdsglæden.

Hvordan kan vi undgå disse misforståelser og småirritationer? Hvordan kan vi med vores kommunikation forbedre samarbejdet på arbejdspladsen.

Foredraget eller workshoppen skaber opmærksomhed på de bagvedliggende årsager til vores misforståelser. Du bliver klogere på dine egne og andres reaktioner. Du lærer om en håndfuld “kommunikationsdræbere.” Kommunikationsdræbere er ord og sætninger, som ofte sætter en effektiv stopper for den hyggelige snak, det behagelige samvær eller det gode samarbejde. Du bliver præsenteret for forslag til positive erstatninger for disse “kommunikationsdræbere.”

Foredraget giver dig viden og redskaber til at forbedre kommunikationen og samarbejdet på din arbejdsplads, i din familie eller i skolen. Foredragets gennemgående tema er, hvordan vi kan gøre en indsats for at droppe misforståelserne og få mere glæde ind i hverdagen.

Foredraget henvender sig til alle, der ønsker at forbedre kommunikationen og samarbejdet. Foredraget/workshoppen kan efter ønske tilrettelægges, så der tages udgangspunkt i samarbejde og kommunikationen på arbejdspladsen, i skolen eller samværet i familien.

Kontakt mig gerne med uddybende spørgsmål, eller hvis du ønsker at lave en aftale. Du kan ringe på 23 44 34 56 eller skrive til mail@grethelindbjerg.dk.


Virkelig spændende og inspirerende. Grethe var som sædvanlig spot on med sit indlæg. Dejligt konkret. God vinkel på emnet.

Deltager på frafaldskonference for efterskoler


Praktisk om foredrag og kurser

Priser:

1½ – 2 timers foredrag eller kursus: 4400 kr.  + transport + moms.

Ved længere forløb aftales prisen.

Foredragsholder – Underviser

Grethe Lindbjerg Sørensen, Teenagecoach, kommunikationsterapeut, vejleder og tidligere efterskolelærer.

Du kan kontakte Grethe på 23 44 34 56 eller mail@grethelindbjerg.dk.


Ved du hvordan din kommunikation påvirker dine medmennesker? Hvis ikke så kan Grethe med sin store teoretiske viden og sine praktiske erfaringer få engageret hele flokken. Tak for et godt kursus.

Lars Thomsen, Balle Kursus og Læring