Ung og ensom – Du er ikke alene

Ung og ensom – Du er ikke alene

Ung og ensom…

Ensomhed er en følelse, som mange unge (desværre) kender til. Følelsen af at være ensom, alene og anderledes. En følelse som kan give tanker i stil med:

Jeg passer ikke rigtig ind… Jeg er ikke helt som de andre…

Ung og ensom – set udefra

Udefra kan man ikke altid se, hvem der føler sig ensomme. Følelsen af ensomhed rammer bredt. Den rammer både de stille og tilbageholdende, den rammer de tilsyneladende velfungerende unge, og den rammer også de unge, som ofte er centrum i det sociale liv.

Det er ikke nødvendigvis afgørende for ensomhedsfølelsen, om du har en stor eller lille omgangskreds. Man kan føle sig ensom med masser af mennesker omkring sig.

Ung og ensom – det handler ikke om antallet af venner

At have en stor omgangskreds og mange venner er ikke en garanti mod ensomhed. For de unge, jeg har talt med, hænger følelsen af ensomhed oftere sammen med ikke at føle sig forstået og accepteret.

De unge, jeg møder, beskriver en følelse af at være anderledes og ikke som de andre. Mange unge er samtidig utrolig bange for ikke at passe ind og være med i et fællesskab.

Ensomhed – en naturlig følelse for unge?

Teenagere er i fuld gang med en kæmpe personlig og identitetsskabende udvikling. Teenagere og unge bruger samværet og samspillet med andre unge i deres personlige udvikling.

Midt i denne udvikling kan man godt føle sig temmelig forvirret og usikker på: Hvem er jeg? og hvordan vil jeg gerne være? En teenager, som endnu ikke er helt afklaret med, hvem han/hun er, kan nemt føle sig anderledes, udenfor fællesskabet og dermed også ensom.

Jeg vil mene, at en vis grad af ensomhedsfølelse kan være et naturligt (men ubehageligt) vilkår for unge i forbindelse med deres personlige udvikling.

Nogle unge har brug for hjælp til at tackle ensomhedsfølelsen, hvis den fylder for meget i hverdagslivet. Klik her for at læse mere om hjælp til unge.

(Rigtige) venner

Som nævnt er mange venner ikke en absolut kur mod ensomhed. En enkelt eller ganske få venner kan sagtens være nok. Det afgørende er, hvordan venskabet er. Følelsen af at kunne være helt sig selv i en god vens selskab er vigtig. Oplevelsen af, at denne ven kan lide at være sammen med én, er værdifuld.

Nogle unge er optagede af at blive en del af bestemte vennegrupper, som de synes er særlig sjove, smarte og populære. Dette kan resultere i, at man forsøger at ændre på sig selv for at passe ind og blive accepteret. Man kan også komme til at kassere mulige venner, fordi de ikke hører til den “populære” gruppe.

Mit råd vil være at søge efter mulige venskaber netop dér, hvor man kan være allermest sig selv. Ensomheden stilner af i selskab med mennesker, hvor man ikke hele tiden skal tænke på, hvad de andre tænker om det, man siger og gør.

At finde en ven

Nogle unge kigger længselsfuldt efter andre unge, som har en bedsteven – eller veninde, eller efter unge som altid er omgivet af kammerater.

Unge med få eller ingen venner kan nemt komme til at føle sig forkerte:

Der må være noget galt med mig, siden jeg ingen venner har…

Men langt fra alle unge finder en bedsteven så tidligt i livet. Oftest er det simpelthen tilfældigheder, som afgør, om man finder egentlige venner i skoleårene: Sammensætningen af eleverne i klassen, om der er andre børn og unge i nabolaget, hvem man møder til fritidsinteresser, forældrenes omgangskreds osv.

Familien kan gøre en forskel

For alle teenagere kan familien vær en stor støtte. Ikke mindst for ensomme unge er det uvurderligt at føle sig velkommen og accepteret hjemme i familien. Ensomhedsfølelsen kan svække selvværdet hos unge, men kærligt samvær og hyggelige aktiviteter med familien kan være med til at styrke selvværdet.

Ung og ensom – hvis skyld er det?

Jeg synes, man skal passe på med at placere skyld i forbindelse med ensomhed hos unge.

  • Den unge kan ikke bare være lidt mere social.
  • Skolen og lærerne kan ikke bare fixe problemet.
  • Man kan ikke tvinge nogen til venskab.

Hvis der skal tages hånd om ensomheden, mener jeg, vi må se på helheden, og derefter tage et skridt ad gangen for at hjælpe de ensomme unge.

Hjælp til ensomme unge

Jeg har erfaring med at hjælpe ensomme unge og deres forældre. Du kan læse mere om coaching for teenagere og unge her.

 

Teenagecoach, foredragsholder og forfatter