Teenagepigers udfordringer med at passe ind

Ofte føler pigerne sig ikke set som det individ, de er, men føler sig presset ned i en samfundsmæssigt “kollektiv ramme.”

Ovenstående citat fangede min opmærksomhed.

Citatet stammer fra en mail, som jeg modtog fra Charlotte Teinvig i en anden sammenhæng, og ordene gjorde indtryk.

Jeg synes, hun har fat i noget vigtigt, som jeg kan genkende fra mit arbejde som coach.

Jeg spurgte Charlotte, om hun havde lyst til at uddybe, og hun sagde heldigvis ja.

Charlottes overvejelser kan du læse herunder:

Teenagepigers udfordringer

En del af de problematikker, jeg ser, teenagepiger oplever, er blandt andet en kulturel ramme, som bliver fastsat særligt i de sociale medier herunder youtubere – hvor de unge skal “synes-mene- tænke” noget bestemt – have en bestemt “stil/udtryk” osv.

At være rigtig

Jeg oplever også, at der samfundsmæssigt er en tendens til, at det enkelte individ skal “være” i en korrekt samfundsmæssigt / kollektiv retning. F.eks. Den rette uddannelse som helst skal være gymnasial, cafébesøg – være opdateret på “netshopping” – det sproglige kommunikations-rum mm.

Alkohol

Jeg oplever desværre også, at en del unge meget tidligt stifter bekendtskab med alkohol, og der er her et særligt fokus på alkoholmængden.

Hvem er jeg?

Ovennævnte er blandt andet med til, at komplicere og vanskeliggøre den unges identitet / personlighed “Hvem er jeg” som den unge er ved, at “skabe” i teenagealderen, da den baserer sig på, at du skal være “individualist”  men med de “rette” meninger, holdninger osv.

Denne ambivalens, tænker jeg, kan få nogle konsekvenser, som giver symptomer som blandt andet stress, angst, spiseforstyrrelser mm.

Alt dette og meget mere ligger et pres og store forventninger til de unge.


Forældrene

Jeg oplever faktisk også mange frustrerede forældre, som har meget svært ved, at vejlede og guide de unge, hvilket også gør det ekstra svært for de unge. Jeg tænker, der mangler tilbud og fagpersoner, som kan vejlede og sparre med forældrene, som ofte er i vildrede.

Skrevet af:
Charlotte Teinvig, Pædagogisk Konsulent


Vil du vide mere om teenagere?

Bog-Forstå-teenagere-og-ungdomsliv

Læs mere om bogen her