(Opdateret 2022)

Er det bedst at være udadvendt for at passe ind i ungdomslivet og uddannelsessystemet? Det har jeg skrevet en artikel om.

Artiklen herunder blev bragt i første nummer af Magasinet Vejlederen i 2020.


Er det bedst at være udadvendt og meget åben?

Bliver der lyttet mere til dem, der taler højest?

Er der status i at have kalenderen fyldt med aktiviteter, aftaler og fester?

Hvordan finder man sit ståsted i uddannelsessystemet og ungdomslivet som ung med introverte træk?

At føle sig forkert

Efter mange samtaler med unge mennesker er det blevet tydeligt for mig, hvor svært det kan være at tro på sig selv, hvis man er et ungt menneske med introverte træk.

De unge oplever, at dét, som bliver anerkendt og værdsat, ofte står i kontrast til deres naturlige væremåde. Her kommer et par eksempler:

I undervisningen skal man helst være tydelig i det mundtlige arbejde og sige noget fornuftigt med meget kort betænkningstid.

Ved fremlæggelser og eksamener skal man være ”på” og kunne præstere i situationer, der medfører stor personrelateret opmærksomhed.

På det sociale område kan det kræve indre mod og en god forklaring at takke nej til nogle af de mange sociale arrangementer, man forventes at deltage i.

Introverte personlighedstræk

Selvom ca. 30-40% af befolkningen er introverte i en eller anden grad, har mange introverte unge en fornemmelse af at skulle lave om på sig selv for at passe ind.

Mennesker med introverte personlighedstræk kan være meget forskellige. At være introvert er kun en enkelt del af personligheden. Der er dog visse personlighedstræk, som er genkendelige for de fleste introverte mennesker.

Eksempler på introverte personlighedstræk

 • foretrækker socialt samvær i mindre grupper eller på tomandshånd.
 • vil gerne tænke før tale.
 • kan lide at være forberedt og vide, hvad der skal foregå.
 • trives dårligt med for meget personlig opmærksomhed.
 • har behov for tid alene til at lade op.

Mere udadvendt

Jeg møder jævnligt introverte unge, der ønsker at blive mere udadvendte. En ung spurgte mig:

”Jeg tænkte på, om du måske havde nogen tips til, hvordan jeg kunne blive mere udadvendt og stadigvæk være tro mod mig selv og tage hensyn til, hvordan jeg har det.”

Det er et yderst relevant spørgsmål, der skitserer dilemmaet for mange introverte unge. Kan man, på samme tid, være tro mod sig selv og udvikle mere udadvendte sider?

At udvikle og udfordre sig selv

Lysten til at udvikle sig er helt naturlig, ikke mindst hos unge mennesker, men der er stor forskel på, hvilken årsag udviklingstrangen har.

Hvis et ungt menneske ønsker at forandre sig pga. en grundlæggende opfattelse af at være forkert eller for at leve op til andres forventninger, vil det blot skabe yderligere usikkerhed.

En positiv udvikling må ske med en grundlæggende forståelse og accept af sig selv.

At øve sig

Hvis man som introvert gerne vil øve sig på fx at sige noget mere i timerne eller blive bedre til fremlæggelser, er det en god start at blive opmærksom på, hvor den personlige udfordring ligger.

Hvad er sværest i situationen?

 • den personlige opmærksomhed?
 • uforudsigeligheden?
 • at skulle svare med kort betænkningstid?
 • at være ”på”?
 • manglende øvelse?

Med en introvert personlighed er utilpashed pga. ovenstående punkter en helt naturlig reaktion, da situationen går i modsat retning af introvertes foretrukne arbejdsvilkår.

Det er muligt at øve sig og blive bedre til at håndtere fremlæggelser og mundtligt arbejde. Men det kan være overordentligt svært at klare sådanne udfordringer alene.

Den gode hjælp og støtte

Det er en hjælp, hvis unge introverte møder forståelse og støtte fra undervisere, vejledere og andre voksne.

En del unge fortæller mig, at de gang på gang har fået opfordringer til at ”tro mere på dig selv” eller ”sige noget mere i timerne.” Sådanne udtalelser er ikke en hjælp – tværtimod. De kan være med til at forstærke følelsen af forkerthed og usikkerhed.

De introverte unge kan til gengæld have glæde af din hjælp til at håndtere deres udfordringer. Hvis det drejer sig om det mundtlige arbejde og fremlæggelser, kan I snakke om, hvad der kan forbedre situationen.

Det kan fx være ideer til, hvordan den unge kan:

 • flytte fokus fra deres egen person til selve indholdet eller emnet.
 • give sig tid til omtanke.
 • acceptere nervøsitet.
 • øve sig i trygge rammer.
 • finde en tilpas mængde forberedelse.
 • benytte sine andre styrkesider.

Tilbage til komfortzonen

Fremlæggelser og det mundtlige arbejde i undervisningssituationer ligger oftest uden for introvertes komfortzone og er af den grund særdeles energikrævende.

Det er vigtigt, at både den unge selv og omgivelserne har forståelse for, at man som ung og introvert ikke kan holde til at være ”på” hele tiden. Det er for anstrengende, hvis man konstant skal agere på en måde, der ligger langt fra ens personlige væremåde.

Hvem skal tilpasse sig?

Unge introverte kan til en vis grad tilpasse sig, men jeg vil opfordre til, at vi også ser på omgivelserne. På den måde kan vi anerkende og respektere introverte unge og deres styrker. Her kommer nogle forslag til, hvad du kan være opmærksom på:

I vejledningssituationer og samtaler på tomandshånd kan du sørge for, at der er tid til refleksion og omtanke. Du kan huske at lytte mere, end du taler og ikke være utålmodig ved pauser i samtalen.

I undervisningssituationer kan du facilitere undervisning, hvor det ikke kun er dem, der taler højest eller hurtigst, som kommer til orde. Du kan anerkende kvaliteten i, at elever er nærværende og til stede i undervisningen og ikke kun bemærke elever, som er synligt ”på.”

I undervisningen kan du ligeledes prioritere tid til ro og fordybelse, samt små pauser som et tilbagevendende og vigtigt element. Du kan informere i god tid om ændringer og sørge for, at relevante oplysninger om undervisning, lektier, temadage og andet er let tilgængelige for eleverne.

Hvis du har indflydelse på de sociale arrangementer på en skole eller et uddannelsessted, kan du opfordre til en bred repræsentation af elever/lærere med forskellige præferencer i festudvalget for at skabe variation i både indhold og arrangementstyper.

Måske kan vi lære noget

Jeg har adskillige gange oplevet at blive overrasket og inspireret i samtaler med introverte unge. Jeg er blevet overrasket over den mangfoldighed af tanker, de unge har gjort sig, og jeg er blevet inspireret af deres dybe refleksioner og detaljerede betragtninger.

Jeg synes, det er ærgerligt, hvis vores skole- og uddannelsessystem ikke giver plads til, at alle unge mennesker kan benytte og udfolde deres kompetencer.

Jeg er overbevist om, at det vil være lærerigt og til gavn for alle personlighedstyper, hvis vi skaber mere balance mellem de ydre synlige præstationer og de indre mindre synlige kvaliteter i de unges hverdag og skolegang.

Grethe Lindbjerg

Grethe Lindbjerg er teenagecoach, uddannelsesvejleder og foredragsholder i sin egen virksomhed: ”Teenagecoach Grethe Lindbjerg.” Hun har tidligere arbejdet som uddannelsesvejleder og lærer på en efterskole.

Bogen: Ung og Introvert

”Ung og introvert – en bog til og om introverte unge” er skrevet til unge, der vil vide mere om at være introvert, og som vil lære deres introverte sider bedre at kende. Forældre, lærere og andre voksne, der ønsker at forstå introverte unge, kan ligeledes have glæde af at læse med.

Ovenstående artikel blev bragt i første nummer af Magasinet Vejlederen i 2020.


Bog-Ung-og-Introvert

Du kan læse mere og købe bogen her!